Fell free to post links and chat topics of CoD4 Quotes and music can be taken from youtube, onmly under admission and credits to the owner of the video

thanks! happy postings.


to start of im gunna post a few links.

http://www.youtube.com/watch?v=1hOip2czWyw


http://www.youtube.com/watch?v=K6-076NKqwo

]Here are the lyrics for the first (or second) link

Rossiya svaschennaya nasha derzhava
Rossiya lyubimaya nasha strana
Moguchaya volya velikaya slava
tvoyo? dostoyanye na vse vremina

Slavsya otechestvo, nashe svobodnoye
bratskikh narodov soyuz vekovoy
predkami dannaya mudrost narodnaya
slavsya strana my gordimsya toboy

or in russian,

?????? ????????? ???? ???????,
?????? ??????? ???? ??????.
??????? ????, ??????? ?????
???? ????????? ?? ??? ???????!

??????:
???????, ????????? ???? ?????????,
???????? ??????? ???? ???????,
???????? ?????? ???????? ????????!
???????, ??????! ?? ???????? ?????!